معرفی و تست ورودی خروجی های دزدگیر آنیک

دزدگیر آنیک مدل A570g

ولتاژ ترانس سه سر : دو سر کنار با سر وسط 15 ولت AC میدهد و دو سر کنار با هم حدود 28 ولت AC میدهد.
ترمینال باطری 14 ولت DC ترمینال AUX 14 ولت DC
ترمینال Sir یا سیرن موقع روشن و خاموش شدن تک آژیر میدهد و ترمینال SP اگر تنظیم خاصی نداشته باشد زمان آژیر کشیدن به صدا در می‌آید
ترمینال A. B برای اتصال به کیپد هست و بعد ترمینال های زون هست که چهار تا زون هست و زون 4 در حالت دیفالت نرمال هست و یک زون معمولی ولی در با تنظیم میتواند به زون 24 ساعته تبدیل شود یعنی در حالت خاموش هم اگر چیزی حس کند دستگاه شروع به آژیر کشیدن میکند.
ترمینال‌های out 1 و 2 برای کنترل وسایل برقی از راه دور هستند.