تبدیل سیستم آنالوگ به ahd5 مهرویلا

محل پروژه مهرویلا کرج

تبدیل سیستم آنالوگ به ahd 5 مگاپیکسل

محل پروژه مهرویلا کرج
نصب مدار دوربین بسته برای ساختنمان مسکونی در مهرویلا کرج

یک دوربین نسبت به کار قبلی اضافه شده و مدولاتوربا مدولاتور HDMI تعویض شده و به کنار DVR منتقل شده است