آدرس:

کرج، خیابان دانشکده، پاساژ دانشکده، طبقه اول واحد ۴۳

تلفن:

۰۲۶۳۲۲۸۴۸۶۵

۰۲۶۳۲۲۳۴۵۰۳

کدپستی:

۳۱۳۴۹۷۵۷۷۱

انتقادات و پیشنهادات