دوربین مداربسته

محل پروژه مهرویلا کرج

داخل ساختمان

بیرون ساختمان

محل پروژه مهرویلا کرج
نصب مدار دوربین بسته برای ساختنمان مسکونی در مهرویلا کرج